Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

Edukacja Prawna i Wiktymologiczna w szko砤ch w gminie Paszowice

W ramach realizowanego programu prewencyjnego - Edukacja Prawna i Wiktymologiczna, jaworscy policjanci przeprowadzili zaj阠ia dla uczni體 szk蟪 podstawowych w Wiadrowie i Pogwizdowie.

Na zajeciach uczono, jak unika ró縩ego rodzaju zagro縠 oraz jak post阷owa zgodnie z prawem, ze szczególnym uwzgl阣nieniem przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

3 pa糳ziernika w Wiadrowie i Pogwizdowie jaworscy policjanci podczas spotka zarówno z przedszkolakami, jak i uczniami szkó podstawowych zwracali szczególn uwag na ró縩ego rodzaju zagro縠nia, z jakimi mo縩a si spotka w domu, na podwórku, w drodze do i z przedszkola-szko硑, w kontakcie z osob obc, w kontakcie z psem, na wycieczce. Uczono jednocze秐ie sposobów ich unikania. 1cz眂 zabaw z nauk przedstawione zosta硑 sytuacje, jak unikn辨 ataku psa. W celu zapobie縠nia przypadkom pogryzie przez psy, policjanci przeprowadzili szkolenia dot. przyjmowania postaw na wypadek spotkania z nieznanym psem. Dzieci 鎤iczy硑 postawy "Drzewka" i "ó硍ika".

W czasie spotka oczywi禼ie nie zabrak硂 równie pyta dotycz眂ych pe硁ionej przez policjantów s硊縝y, jak i wykorzystywania w s硊縝ie czworonogów. Zaj阠ia przeprowadzone przez podinsp. Leszka Drabczyka oraz st.sier. Krzysztofa D眀row z udzia砮m psa s硊縝owego Dino cieszy硑 si du縴m zainteresowaniem i zosta硑 nagrodzone gromkimi brawami.

Warto przypomnie, 縠 Edukacja Prawna i Wiktymologiczna to w砤sny program prewencyjny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Jest on przeznaczony dla dzieci i m硂dzie縴 szkolnej, odr阞nie dla poszczególnych poziomów nauczania. Opracowuj眂 program edukacyjny i jego poszczególne bloki tematyczne, korzystano z wieloletnich do秝iadcze zdobywanych w czasie prowadzenia prelekcji i spotka z dzie鎚i oraz m硂dzie勘 ze szkó, 秝ietlic, klubów osiedlowych, funkcjonuj眂ych na terenie powiatu jaworskiego, a realizowanych w ramach programu Bezpieczne miasto-Bezpieczna gmina.

Realizacja programu edukacyjnego ma charakter d硊gofalowy. Zaj阠ia s prowadzone przez eksperta ds. nieletnich, dzielnicowych, funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz przewodników psów s硊縝owych. Bloki tematyczne s dostosowane do wieku uczniów. Przekazywana wiedza jest poszerzana na kolejnych poziomach nauczania i nawi眤uje do konkretnych sytuacji w zale縩o禼i od indywidualnych potrzeb danych spo砮czno禼i i 秗odowisk.

KPP w Jaworze
podinsp. Leszek Drabczyk
tel. 795 446 266
Udost臋pnij t臋 dyskusj臋 na

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. powiatjaworski24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.

Pozosta艂e wiadomo艣ci

 • Uroczysta sesja Rady Gminy M臋cinka
  Uroczysta sesja Rady Gminy M臋cinka
 • Organizacja ruchu zast臋pczego

  WA呕NE Organizacja ruchu zast臋pczego

 • Co nowego u nas?
  Co nowego u nas?
 • Jawor uczci艂 25-lecie samorz膮dno艣ci

  WA呕NE Jawor uczci艂 25-lecie samorz膮dno艣ci

 • Parkingowy 鈥 mo偶na dorobi膰
  Parkingowy 鈥 mo偶na dorobi膰
Wi臋cej wiadomo艣ci
REKLAMA
Wi臋cej wiadomo艣ci
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • Poznali艣my wyniki wybor贸w prezydenckich w powiecie jaworskim (II tura)

  WA呕NE Poznali艣my wyniki wybor贸w prezydenckich w powiecie jaworskim (II tura)

 • Jawor wybra艂 Andrzeja Dud臋!

  WA呕NE Jawor wybra艂 Andrzeja Dud臋!

 • Andrzej Duda do mieszka艅c贸w wsi.
  Andrzej Duda do mieszka艅c贸w wsi.
 • Kto wygra艂 pierwsz膮 debat臋 prezydenck膮?

  WA呕NE Kto wygra艂 pierwsz膮 debat臋 prezydenck膮?

 • Duda wygra艂 I tur臋 wybor贸w prezydenckich
  Duda wygra艂 I tur臋 wybor贸w prezydenckich
Wi臋cej wiadomo艣ci
Wi臋cej wiadomo艣ci
 • S艂owo Sta艅czyka (30.05.2015)
  S艂owo Sta艅czyka (30.05.2015)
 • Kilka s艂贸w o 25-leciu samorz膮du
  Kilka s艂贸w o 25-leciu samorz膮du
 • Bez paniki...

  WA呕NE Bez paniki...

 • Rewolucja biletowa
  Rewolucja biletowa
 • WA呕NE "Polska istnieje tylko teoretycznie"

Wi臋cej wiadomo艣ci